S.E.S. Projesi

SES (Sanat – Eğitim – Spor) Projesi

• SES Projesi, korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklara yönelik bir eğitim-öğretim-gelişim projesi olarak tasarlandı.
• Türk Süsleme Sanatları, Resim ve Türk Makam Müziği öğretimi yoluyla çocuklara ve gençlere nitelikli bir farkındalık sağlamak üzere planlandı.
• Proje aynı zamanda yetenekli fakat sanat eğitimine uzak çocukları da kapsamaktadır.
• Dört yıl olarak planlanan eğitim programı aynı zamanda çağdaş eğitim öğretim yöntemleri ile Türk Sanatları’na olan ilginin artmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.
• Çocuklarımız için sağlam bir sanat zemini teşkil edecek olan proje, onları mesleki eğitim yolunda konservatuar ve güzel sanatlar akademilerine de hazırlayacak şekilde oluşturuldu.
• Sanatla birlikte sporun da insan için çok önemli olduğunu düşünüyor ve gelecek dönemlerde spor yolu ile de eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Bu konuda hazırlık ve ön çalışma aşamasındayız.

Eğitim Branşları
Geleneksel Türk Süsleme Sanatları: Tezhip, Minyatür, Katı’
Resim
Türk Makam Müziği: Kanun, Ney, Tanbur, Klasik Kemençe, Vurmalı Sazlar

Amacı
Çocukların ve gençlerin sanat alanındaki yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanımak; uzun soluklu, sürdürülebilir eğitim programları ile bu yolda ilerleyip profesyonelleşmelerine yardımcı olmak. Sanatın izini çocuklara aktararak gelecek nesillere fayda sağlamak, Türk Sanatlarının tanıtımına ve gelişimine katkıda bulunmak.

Gerekçesi
• Çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerinde kalan çocukların sanat eğitimi konusunda kısıtlı imkana sahip olması.
• 18-21 yaşlarında yurttan ayrılıp yeni bir hayata başladıklarında eğitim, iş ve topluma adaptasyon konusunda zorluklar yaşamaları, kimilerinin suça eğilimli olması.
• Mesleki eğitime yönelik bir altyapının bu gençler için çok önemli ve işlevsel olması.
• Üretici, kendilerine ve topluma faydalı yetişkinler olma yolunda bu gençlerin nitelikli ve kapsamlı bir eğitime ihtiyacı olması.
• Aileleri ile birlikte yaşayan yetenekli ancak sanat eğitimine uzak çocuk ve gençlerin de ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişip ilerlemesine imkan sağlamak.
• Farklı sosyal çevrelerden gelen çocukların kaynaşmalarına, ortak bir iletişim ve paylaşım dili kurmalarına ihtiyaç olması.
• Sağlıklı/nitelikli bir arkadaş ortamının ve sosyal çevrenin özellikle gençler ve çocuklar için geleceklerini etkileyecek derecede önemli olması.
• Aydın/duyarlı/sağlıklı ilişkiler kurabilen bireyler olma yolunda sanatın etkili bir değer olması.

Uygulama Adımları
• Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından her bir branş için dört yıl sürecek eğitim müfredatlarımız ve ders programlarımız hazırlandı.
• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Yakacık Hatice Abbas Halim Sevgi Evleri Çocuk Sitesi’nde kalan çocuklarımız ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim alacakları branşları seçtiler.
• Ümraniye Kaymakamlığı’nın da projeye dahil olması ile Ümraniye RAM(Rehberlik Araştırma Merkezi) vasıtası ile Bölge Ortaokulları ile bağlantı kuruldu ve yetenekli öğrenciler için branş seçimi yapıldı.
• Çocuklarımız Geleneksel Türk Süsleme Sanatları(Tezhip, Minyatür, Katı’) Resim ve Türk Makam Müziği(Kanun, Ney, Tanbur, Klasik Kemençe, Vurmalı Sazlar) alanlarında kendi branşlarında eğitim almaya başladılar.
• Tüm branşlardaki öğrencilerimizin birlikte katıldığı Sanat Tarihi sunumları yapılmaya başlandı. Her hafta yapılmakta olan sunumlar Müzik ve Görsel Sanatlar alanında dönüşümlü olarak yapılıyor.
• Ayda bir defa olmak üzere de rol model oluşturacak kişiler tarafından yaşam, sanat ve eğitim odaklı seminerler verilmesi planlanıyor.

Nihai Faydaları
• Çocuklarımız temel hakları olan sanat eğitimine ulaşmış oluyor.
• Okul dışı faaliyeti olarak verdiğimiz sanat eğitimleri, çocuklarımızın sanatsal becerileri gelişmiş bireyler olmalarına yardımcı olurken, sosyal anlamda kazandıkları bilgi birikimi ve edindikleri tecrübe, hayata daha geniş bir açıdan bakmalarını sağlıyor.
• Sanatla iç içe olmak çocukların hayal gücünü destekleyerek geleceğe daha umutla bakmalarını sağlıyor.
• Devlet koruması altında olan çocuklar için okul ve kurum dışında ayrı bir özel alan oluşturan sanat eğitimleri onların dış dünya ile olan pozitif bağlarını güçlendiriyor.
• Devlet koruması altında olan ve aileleri ile birlikte olan çocuklar için ortak yapılan bu proje ile farklı sosyal çevreden gelen öğrenciler biraraya geliyor.
• Aralarında en küçük bir fark olmaksızın eşit koşullarda, birlikte gelişip öğreniyorlar. Değerli arkadaşlık ilişkileri kuruyorlar. Kültürel zenginliklerimizin farkında, üretici, özgün tasarlayıcı bireyler olma yolunda birlikte ilerliyorlar.
• Türk sanatlarını ve Türk makam müziğini eğitim-öğretim yoluyla tanıtarak, bu disiplinlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına, ulusal ve uluslararası boyutta sürekliliğine ve gelişimine destek oluyor.

Mevcut Durum
• Geleneksel Türk Süsleme Sanatları, Resim ve Türk Makam Müziği alanlarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yakacık Hatice Abbas Halim Çocuk Evleri Sitesi’nden ve Ümraniye bölge okullarından toplam 59 çocuğumuz Mim Sanat Derneği bünyesinde eğitim almakta.