Üyelik

Üyelik koşulları

 

Fiil ehliyete sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatlerı üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğin maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelik başvurunuz için aşağıdaki formu doldurup gönderebilirsiniz.

 

Kimlik Bilgileri


Nüfusa Kayıt Bilgileri


Eğitim ve Mesleki Kariyer Bilgileri


Adres Bilgileri


Diğer Bilgiler

MİMSANAT DERNEĞİ tüzüğündeki görev ve yükümlülüklerimi yerine getirmeyi taahhüt eder, üyeğimin kabul edilmesini arz ederim.

İletişim
Ümraniye/İstanbul, Turkey
+90 216 610 10 26
Hızlı Ağlar
Haberler